Followers

Mutiara Kata

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud, "Apabila seorang wanita menjaga solat lima waktu, berpuasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ketika di akhirat dikatakan kepadanya, Masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau sukai." (HR Ahmad, Ibnu Hibban, Thabrani, Dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir, no. 660).

Sunday, August 30, 2009

SEMPENA KEMERDEKAAN

Wahai wanita muslimah, setelah Islam meletakkan kamu di tempat yang mulia, maka merdekakan dirimu dan generasimu dengan :

1. Meletakkan sepenuh pengabdianmu kepada Allah swt, sehingga kamu
dapat membina ketahanan diri yang kuat untuk menyucikan fikiran serta
wataknya dari sisa-sisa pengaruh fikiran Barat.

Maksud firman Allah s.w.t
,“… bahawa jika wanita mampu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kata lain berbuat kebaikan, maka akan diberikan pahala dua kali ganda.” (al-Ahzab: 31).


2. Meyakini dengan Islam darjatmu menjadi mulia dan terpelihara, seperti

Maksud firman Allah swt, “…..Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah: 228)


3. Berlumba-lumba memburu pahala dan menjauhi dosa

"Barangsiapa yang berbuat amalan kebaikan dari laki-laki maupun perempuan
dan dia adalah orang mukmin maka Kami akan hidupkan dia dalam kehidupan
yang baik, dan Kami akan balasi mereka dengan yang lebih baik daripada yang
mereka lakukan.” ( An Nahl : 97)


4. Jadikan dirimu sebagai pemimpin di rumah tangga suamimu, tetap menjaga
perananmu yang utama iaitu mendidik anak-anakmu, menjaga keluarga yang
dibangun atas dasar mawaddah dan rahmah, serta menciptakan suasana tenang
dan damai dalam rumahtangga.


5. Penyertaan dalam kerjaya luar dan peranan pembangunan ummah /negara
perlu dilihat dalam perspektif kerjasama antara lelaki dan wanita,bukan berlandaskan pada persaingan yang boleh menjurus kepada pertelingkahan
gender (jantina) seperti yang berlaku di Barat.

No comments: