Followers

Mutiara Kata

Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud, "Apabila seorang wanita menjaga solat lima waktu, berpuasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ketika di akhirat dikatakan kepadanya, Masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau sukai." (HR Ahmad, Ibnu Hibban, Thabrani, Dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir, no. 660).

Thursday, January 17, 2013


Allah says in the Quran, Surah 3 Verse 110:
"You are the best nation produced (as an example) for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong"

So dear Awesome Muslimah(s), what are your contributions for Islam and the ummah? :)

credited by FB: Owh So Muslim (OSM)

1 comment:

Qienah said...

dah de 1batchni..:)